Wat doet een rentmeester?

De Urbis Rentmeester beheert uw investeringsvastgoed op financieel vlak (het innen van de huurgelden), de rentmeester doet het administratieve beheer (vragen van huurders oplossen en de verhuur zelf) en het technische beheer (boilers met foutmeldingen oplossen, vochtproblemen,... ) Investeren in vastgoed blijft een goede keuze, maar het verhuren van een woning of appartement vraagt tijd en energie… .

Daarom neemt de rentmeester deze zorgen van u weg zodat u zich enkel op de inkomsten moet concentreren

U hebt niet steeds de tijd om de verhuring administratief goed op te volgen? En vergeet bijgevolg al eens een indexatie of herinnering bij huurachterstand door te voeren? U blijft liever discreet op de achtergrond bij discussies met huurders? Het is moeilijk voor u om juridisch up to date te blijven omtrent de huurwetgeving? En ook het (periodiek) onderhoud van het gebouw is niet echt  aan u besteed? Of eerlijk… u heeft gewoon andere prioriteiten, waar u liever uw kostbare tijd en energie aan besteedt…

Dan biedt het URBIS RENTMEESTERSCHAP voor u dé oplossing! Door een jarenlange expertise én een professionele aanpak met specifieke software-applicaties, kan Urbis Rentmeester uw vastgoed beheren, terwijl u geniet van de zaken, die u echt interesseren.

1. Administratief beheer :

Strenge huurselectie met feedback

Opmaken én in orde brengen van alle juridische stukken (huurcontract, plaatsbeschrijving, huurwaarborg,…)

Waken over de goede naleving van de huurovereenkomst (betalingen, uitvoering verplicht periodiek onderhoud van installaties,…)

Communicatie met huurder verzorgen

Bemiddelen bij disputen met de huurder(s), en al of niet inschakelen van extern juridisch advies

Periodieke rapportage naar de eigenaar

2. Financieel beheer :

Inning van de huurgelden, met doorstorting naar de eigenaar

Doorrekening van diverse kosten (syndicus, energie,…)

Automatische indexaanpassing

Aanmaningen versturen bij achterstallen van 2 weken

3. Technisch beheer :

Registreren en beantwoorden/oplossen van elk technisch defect

Jaarlijks controlebezoek

Opname en overdracht energiecontracten

Opvolging onderhoud cv, sanitaire installaties,…

Kleine (of grote) werkzaamheden opvolgen (indien hiertoe volmacht is verleend)

Permanentiedienst, ook tijdens het weekend

Aanwezigheid bij verzekeringsexpertises, e.d.

“Dankzij de Urbis Rentmeester hadden wij een zorgeloze reis zonder onverwachte telefoontjes.” Fam. Claeys