Urbis stelt voor: DOMUS4U

13/07/2023 9:43:30

Met trots kondigt Urbis de oprichting aan van DOMUS4U, een nieuw vastgoedfonds gericht op privatief vastgoedbeheer van residentieel vastgoed.

De bedoeling is om een brede portefeuille van vastgoed aan te kopen én in beheer te houden. Door een selectieve aankooppolitiek en

een actief beheer door de Urbis Rentmeesters, wordt er een interessant huurrendement én attractieve meerwaarde gecreëerd voor

de belegger/aandeelhouder. DOMUS4U is een GVBF (gespecialiseerd vastgoed beleggingsfonds) en zal jaarlijks minimaal 80% van de

winst uitkeren aan de aandeelhouders.

 

DOMUS4U speelt hiermee in op de groeiende interesse van zowel grotere private investeerders als institutionele bedrijven om residentieel

vastgoed als structureel beleggingsproduct of als diversificatie in de vermogensopbouw van hun patrimonium te integreren.

 

Het fonds heeft de volledige autonomie om onafhankelijke beslissingen te nemen met betrekking tot het aankoopbeleid.

Bij elke aankoop zal duurzaamheid, huurpotentieel en potentiële meerwaarde een belangrijke rol spelen.

Een eerste projectaankoop werd dit jaar reeds gerealiseerd in het centrum van Brugge en ondertussen zijn al deze appartementen verhuurd.

Hierbij is aan de huurders een huurkoopformule aangeboden zodat een deel van hun huurgelden omgezet kan worden in een voorschot op

een eventuele aankoop. Tegen eind volgend jaar zal er minimaal 10 miljoen euro aan vastgoed beheerd worden in dit fonds,

met als verdere missie om dit te laten aangroeien en een 100-tal panden in ‘collectief’ beheer te nemen.

Op deze moment lopen er gesprekken over nieuwe acquisities in Kortrijk en in Antwerpen.

 

Het vastgoedbeheer wordt door Urbis zelf waargenomen, daartoe hebben we reeds jarenlang een aparte ‘rentmeester’ afdeling

binnen het vastgoedbedrijf. Voor de professionele omkadering doet DOMUS4U verder beroep op diverse gespecialiseerde,

externe partijen (KPMG, Ockier Advocaten, Stadim,…), om aldus een hoge norm van compliance en transparantie na te streven.

 

Op die manier wilt DOMUS4U dus voor elke investeerder/aandeelhouder een veilig én weinig risicovol alternatief zijn voor investeringen in

vastgoed en wordt een belegging in onroerend goed nu een roerende beleggingVoor meer informatie over DOMUS4U en

de investeringsmogelijkheden kan u alvast een kijkje nemen op de nieuwe website of u rechtstreeks wenden tot Rudy Leroy (rudy@urbis.be).