Chat with us, powered by LiveChat

Slechts 13% van investeerders denkt aan successieplanning

10/06/2020 9:53:15

Hoeveel erfbelasting of successierechten denkt u dat uw (klein)kinderen of partner zullen moeten betalen op uw vastgoed? Dat kan snel oplopen tot 27% of meerDoor een goede successieplanning kan u dit beperken! 

In tegenstelling tot roerend goed, kunnen onroerende goederen niet worden geschonken aan lage flat rate tarieven. In een ideale situatie denkt men dus best bij de aankoop van het onroerend goed al aan de planning ervan. Heeft u dit niet gedaan dan bestaan er toch diverse technieken om de successielast te verminderen. Uiteraard moeten zij worden getoetst aan de geldende antimisbruikbepaling. 

Successieplanning gaat veel verder dan enkel het vermijden van de fiscale kater. Voor sommige mensen is het nadenken over het lot van hun vermogen een echte must. Denk hierbij maar aan alleenstaanden, koppels zonder kinderen of met gehandicapte kinderen en de complexe verhoudingen in nieuw-samengestelde gezinnen 

Successieplanning is bijgevolg maatwerk en is afgestemd op de doelstellingen en behoeftes van iedereen. Veelal wordt de vraag gesteld hoe controle te behouden over het opgebouwd vermogen, zelfs als wordt beslist om nu al (een deel) te schenken. 

Zonder duidelijke planning beslist de wet wie erft. Dit komt in de meeste gevallen niet overeen met wat mensen voor ogen hadden. Dit klinkt logisch maar in de praktijk zien we dat slechts de minderheid van mensen met een vastgoedportefeuille ook effectief heeft nagedacht over successieplanning en slechts een kleine minderheid concrete stappen heeft ondernomen. 

Het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht werd eind 2018 hervormd. Dit heeft vanzelfsprekend een grote impact op de manier van kijken naar successieplanningen. Bijvoorbeeld worden oude schenkingen automatisch onderworpen aan de spelregels van het 'nieuwe erfrecht'. Het is dus essentieel om de impact van het hervormde erfrecht op reeds gedane planningen te herevalueren. 

Het wordt al snel duidelijk, successieplanning omtrent uw vastgoedportefeuille is allerminst een eenvoudige opdracht. Het beheer, de continuïteit en de uiteindelijke overdracht van uw vermogen dienen evenwel correct geregeld te zijn. 

Een tijdige planning zal niet enkel resulteren in een gevoelige vermindering van de erfbelasting maar zal ook uitmonden in meer gemoedsrust voor nu en voor later. 

Bepaal vooreerst zelf wat je wil en hoe je het wil. Volg zeker onze blog over successieplanning waar we dieper zullen ingaan op de specifieke facetten van successieplanning. Vraag nadien gespecialiseerd advies afgestemd op uw individuele behoeften. Praat hierover met onze URBIS vastgoedcoach, die helpt u in ieder geval graag op de goede weg. 

Contacteer Urbis Vastgoedcoach via vastgoedcoach@urbis.be of 09 233 15 30

Vastgoedcoach successieplanning