Huurindexatie vanaf 1 oktober 2023

12/12/2023 14:37:43

Om verhuurders van vastgoed aan te moedigen hun vastgoed energiezuiniger te maken voerde het Vlaamse Parlement van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2023 een tijdelijke beperking van de huurindexatie voor energieverslindende woningen in.

Concreet betekende het dat je als verhuurder van een energiezuinige woning of appartement met EPC label A+, A, B en C de huurprijs 100% kon indexeren. Verhuurders van niet energiezuinige woningen met label D konden de huurprijs maar 50% indexeren en bij label E of F mocht zelfs helemaal niet geïndexeerd worden.

Nu deze tijdelijke maatregel afgelopen is, is bij de verjaardatum van het verhuurcontract de indexering voor huurpanden zonder EPC of met een label D, E en F opnieuw toegelaten. Om ervoor te zorgen dat huurders na 1 jaar niet ineens een veel hogere huurprijs moeten betalen moet er wel een aangepaste formule (de zogenaamde correctiefactor) toegepast worden.

 

Wanneer wordt de correctiefactor toegepast?

De aangepaste formule voor de berekening van de huurindexering is enkel van toepassing op woningen of appartementen waarvoor de huurprijzen tot en met 30 september 2023 bevroren werden. Dit was het geval als de woning of het appartement aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. Het gaat om een hoofdverblijfplaats op de private markt. De aangepaste formule is dus niet geldig voor sociale woningen of studentenovereenkomsten.

    Verhuurt u de woning of het appartement verhuurt via een woonmaatschappij? Dan is deze correctiefactor ook van toepassing voor het hoofdhuurcontract.

  2. Het huurcontract werd opgestart voor 1 oktober 2022 (volgens de Woninghuurwet).

  3. De woning of het appartement heeft geen EPC-label of een EPC-label van D, E of F.

De correctiefactor wordt bovendien niet enkel in 2023 toegepast, ook in de jaren nadien!  De aangepaste formule moet niet meer toegepast worden als er een beter EPC certificaat kan voorlegt worden OF als er een nieuw huurcontract gestart wordt.

Heeft het huurpand na 1 oktober 2023 een EPC label A+, A, B of C? Dan mag een volledige indexatie van de huurprijs toegepast worden, zonder correctiefactor.

Hoe wordt de aangepaste formule voor de huurindexering toegepast?

 

Standaardindexatieformule (basishuurprijs x nieuwindexcijfer/aanvangsindexcijfer) x de correctiefactor

Welke correctiefactor wordt toegepast is afhankelijk van de verjaardatum van het huurcontract én het EPC-label van de woning of het appartement.

Hier vindt u een handig overzicht van welke formule voor welke woning/appartement moet toegepast worden: FORMULE  

Liever de praktische zaken
van het verhuren uit handen geven?

Neem zeker een kijkje naar onze Urbis Rentmeesterafdeling.
Onze vastgoedbeheerders ontzorgen u van A tot Z en nemen alle zaken van de verhuur van uw investering voor hun rekening.

Meer info over Rentmeesterschap