Chat with us, powered by LiveChat

Investeren is een werkwoord.

Heb je er al eens bij stilgestaan dat je je kinderen zou kunnen helpen met de aankoop van hun eerste woning en daarmee zelf een centje kan bijverdienen? Of wat als je van 3% huurrendement 4% zou kunnen maken? 

INVESTEREN IS EEN WERKWOORD 

Een gesprek met  Luc Coopman van boekhoudkantoor Cobofisk 

  

Al geruime tijd worden beleggers geconfronteerd met steeds verder dalende intrestvoeten op de meeste van hun beleggingen. Toen deze intresten wel héél laag begonnen te staan, werd er al eens lachend gezegd dat men binnenkort zou moeten bijbetalen om geld bij de bank te mogen plaatsen. Wat toen ironie leek, is nu echter realiteit geworden. Misschien niet onmiddellijk door het aanrekenen van negatieve intresten, maar wel door het verhogen van allerlei bankkosten. Wil je rendabele beleggingen in de toekomst dan zal je dus aan de slag moeten ! 

  

Het leven gaat vooruit en we zullen dus moeten leren leven met het feit dat het gewone spaarboekje amper nog iets te bieden heeft. We kunnen klagen, of in het spreekwoordelijke hoekje zitten huilen, maar dat helpt ons niet vooruit. We kunnen er wel het beste van proberen maken... 

  

Mocht ik de toekomst met zekerheid kunnen voorspellen, dan zou ik dit meteen doen, maar de tijden en zeker de toekomst oogt toch wel een beetje negatief. Maar juist deze negativiteit, die er toch wel wat heerst in onze maatschappij, is misschien juist een opportuniteit voor diegene die de problematiek echt aanpakken. De keerzijde van lage intresten op spaarboekjes, is immers dat ook de intresten op leningen heel laag staan ! Een gespijsd spaarboekje gekoppeld aan een lage intrest op leningen, kan immers in sommige beleggingen zorgen voor een extra rendement. 

  

Wie nu wenst te beleggen in bijvoorbeeld een onroerend goed, zal heel erg zijn best moeten doen om bruto huurrendementen te vinden van meer dan 4%. Opgelet, her en der kan men dergelijke beleggingen zeker vinden, maar steeds dient men hier heel goed op te letten voor eventuele extra risico’s dewelke men loopt  bij dergelijke beleggingen. Het is nu terug heel actueel, maar vele tientallen jaren geleden hebben in Gent en grote omgeving tal van mensen hun gelden in Texas belegd met zogenaamde garanties op hoge rendementen. Alleen is men erbij vergeten te vertellen dat men zijn inleg volledig kwijt kon raken. Velen zijn daarin getrapt, en hebben jaren later vastgesteld dat hun geld én hun rendement in rook was opgegaan.... 

  

Sommige mensen met geld zoeken het daarom soms veel te ver. Zonder echt in detail te kunnen treden, wil ik toch al opmerken dat als je een rendement kan halen van ergens 3%, en je moet maar een intrestvoet van minder dan 2% betalen aan de bank, je uw rendement van 3% via de zogenaamde leverage kan optrekken naar 4%. Veel te weinig beleggers staan hierbij stil, terwijl juist de professionele belegger hier juist heel veel mee doet. 

  

Een andere piste die ook vaak te weinig bekeken wordt door sommige kopers, is de gezamenlijke aankoop van onroerend goed met één of meerdere kinderen. Opgepast, ik heb het hier niet over de gesplitste aankoop naakte eigendom door kinderen en vruchtgebruik door ouders, maar een gewoon gesplitste aankoop waarbij ouders bijv. 50% van een eigendom kopen, en één kind ook 50% koopt. Kinderen betalen nu soms jarenlang ‘nutteloos’ huur, terwijl het al regelmatig is voorgekomen dat, indien ouders 100.000 euro zoude investeren, en de kinderen lenen 100.000 euro bij de bank, dat de kinderen i.p.v. geld weg te geven aan huur, ze enerzijds bouwen aan hun eigen vermogen, maar anderzijds de ouders hierdoor ook een mooier rendement kunnen genereren dan andere beleggingen. Bovendien hebben de ouders normaal gezien een goede en betrouwbare huurder voor hun deel. Na een vijftal jaar wordt de woning eventueel terug verkocht, waardoor ouders hun centen terug hebben. De kinderen hebben in dit geval geen geld weggegeven aan verloren huur, maar hebben juist extra middelen gespaard om te kunnen overschakelen naar een grotere en mooiere woning. Het is ook altijd mogelijk dat de ouders en hun kinderen gedurende die vijf jaar, ook regelmatig de energie gevonden hebben om een aantal uren te investeren in de oude woning, waardoor iedereen bij verkoop een mooi en niet belastbaar extraatje opstrijkt door de mooie meerwaarde. 

  

Sommige beleggers zien deze tussenstap zitten, andere niet, maar feit is dat wie op een beredeneerde manier deze of andere tussenstappen zet, niet alleen zijn kinderen daarmede een enorm plezier doet ( mooie opbrengst van hun uitgespaarde huur), maar ook de ouders hun graantje meepikken. Net zoals schijnbaar de liefde een werkwoord is, is ook het behalen van rendementen een werkwoord. Niets voor niets! Maar wie dergelijke lange termijn traject voor ogen heeft, moet zeker eens een goede babbel doen met zijn vastgoedmakelaar, want die kan zeker van dienst zijn bij het uitwerken van dergelijk lange termijn plan.