Sven Taeldeman over wonen in Gent

21/12/2017 10:14:07

Gaat de Gentenaar kleiner wonen? Zullen de prijzen blijven stijgen in 2018 in Gent? En welke invloed heeft het circulatieplan op het woonaanbod in Gent? We vroegen het aan Sven Taeldeman, Schepen van stadsontwikkeling, ruimtelijke planning en wonen in Gent.

 

U volgt het ‘reilen en zeilen’ in Gent al lang. Ziet u een verschuiving in het woonaanbod de laatste 10 jaar?

De laatste 10 jaar zijn er heel wat woningen bijgekomen in Gent.  Daar waar 20 jaar geleden nog 2/3 van het totaal aantal woningen eengezinswoningen waren, is dat nu nog iets meer dan de helft. In heel Vlaanderen is er ook de tendens om kleiner te gaan bouwen. Exacte cijfers voor Gent zijn hiervan niet beschikbaar, maar er zijn geen redenen om te denken dat dit zich hier niet voordoet. Het zijn tendensen die ook verband houden met de gewijzigde samenstelling van de bevolking en van de gezinnen.

 

Ziet u een trend in het  type bewoners dat zich aangetrokken voelt om in gent te komen wonen?

Er is een zeer grote bevolkingstoename geweest de laatste jaren, Sinds 2000 steeg de geregistreerde bevolking met ruim 28.000 inwoners en het aantal gezinnen met ruim 10.000. Bovendien ontvangt Gent steeds meer studenten: ze zijn met meer dan 74.000 intussen, waarvan naar schatting ruim 30.000 kotstudenten.

Gent verjongt (een vijfde is negentien of jonger), vergrijst en verkleurt. De huishoudens ‘verdunnen’ ook steeds meer: vijftig procent van de ‘gezinnen’ bestaat uit slechts één volwassene. Ook de gezinssamenstelling verandert: er zijn nieuw samengestelde gezinnen, alleenstaanden die een huis delen,… Het klassieke gezin bestaat nog, maar is maar één van de vele types huishoudens. Gezinnen uit de middenklasse met kleine kinderen blijven een wat moeilijke groep. Ze lonken vaak naar de groene stadsrand, maar onder andere door projecten als Tondelier is het de bedoeling dat we ook hen aan boord houden. Ik heb er vertrouwen in dat dit steeds beter lukt.

 

Welke invloed heeft het nieuwe circulatieplan op de woningmarkt volgens u ?

Ik ben ervan overtuigd dat Gent voor de Gentenaars een stuk leefbaarder en aantrekkelijker is geworden door het circulatieplan. Tot nu toe ontvingen we alleszins ook geen signalen van investeerders of private ontwikkelaars dat ze door het circulatieplan geen interesse meer zouden hebben in Gent.

 

De oude industriële noordkant van Gent moet stilaan wijken voor nieuwe, aantrekkelijke woongebieden. Tondelier is zo'n groen stuk in wording dat stilaan, een deel van het bruisende centrum van Gent wordt. "Op amper 1,2km van de Korenmarkt, is dit project een schoolvoorbeeld van toekomstig wonen in Gent," vindt Sven Taeldeman, Schepen van stadsontwikkeling, ruimtelijke planning en wonen in Gent.

Het aanbod aan nieuwbouw in Gent, vooral rond de binnenring, is vandaag zeer groot. Zal dit op termijn een invloed krijgen op de prijs? of op de woonkwaliteit?

Het aanbod aan nieuwbouw is inderdaad groot, maar tegelijkertijd blijft de druk op de woningmarkt zeer groot. Heel wat gezinnen blijven het moeilijk hebben met het vinden van een betaalbare woningen, op de koopmarkt, maar vooral op de huurmarkt. Er zal blijvend geïnvesteerd moeten worden in bijkomend betaalbaar aanbod én in het opkrikken van de woningkwaliteit in de bestaande woningen.

 

Tussen ’98 en 2008 werd gesproken van prijsstijgingen van soms 10% per jaar, is dit nog steeds het geval?

In 2015 deed de Stad Gent een rondvraag rond betaalbaarheid bij twintig hoofdrolspelers uit de vastgoed- en financiële wereld. De prijzen bleken nog gestegen sinds 2008, maar kennen stilaan een stagnatie.

 

Blijft investeren in een stad als Gent nog altijd een goed idee?

Gent heeft een centrumfunctie en kent vele kopers en verkopers, huurders en verhuurders. De troeven zijn duidelijk: de centrale ligging in Vlaanderen, de overvloed aan evenementen, het ruime cultuuraanbod, de winkelmogelijkheden én de aanwezigheid van de studenten. Belangrijk is ook dat Gent een grote private huurmarkt heeft. Bijna de helft van de woningen in Gent zijn huurwoningen.  Gezien eigendomsverwerving voor veel mensen moeilijker geworden is, zal de private huurmarkt in Gent een belangrijke rol blijven spelen.

We merken ook op dat er een nieuwe, jonge generatie huurders is die liever niet meteen investeren in een eigen woning. Zij huren langer - waardoor de vraag naar kwalitatieve, betaalbare huurwoningen alleen maar toeneemt. Het blijft hoe dan ook interessant om te kopen in Gent, of om te investeren in correcte, betaalbare en kwaliteitsvolle huurwoningen.

 

 

Wat zijn volgens u de troeven van het project tondelier?

Tondelier is een toekomstbestendig project, duurzaam in vele betekenissen. Een zeer grote troef is ongetwijfeld de uitstekende ligging, dichtbij het stadscentrum, én de zeer goede bereikbaarheid. Er is een perfecte ontsluiting via het openbaar vervoer, de fiets, en de wagen. De Tondelier-wijk wordt autoluw, maar blijft wel goed per auto bereikbaar. Alle auto’s gaan de ondergrondse parking in.

Een andere troef is het groen. Je woont hier letterlijk in een groot park,  met knap industrieel erfgoed bovendien. Hier staan nog monumentale oude gasklokken, dat is ongezien in Vlaanderen.

De nieuwe wijk wordt collectief aangesloten op het warmtenet van EDF Luminus, zowel voor de verwarming als voor warm water. Omdat er geen individuele boilers en schoorstenen nodig zijn, wint elke bewoner plaats in huis.

Tondelier is ook een kindvriendelijk project, en eigenlijk een geschikte woonplaats voor àlle leeftijden. Het grote park biedt recreatiekansen voor iedereen. In gebouw Krono komt een buurtsporthal. Er komt ook een kinderdagverblijf, een jeugdlokaal, en er is ook kantoorruimte voorhanden.

In het project Tondelier is 20% voorzien als sociale huurwoningen met daarnaast budgetwoningen in verkoop. Kan u als voorzitter van Sogent die mix nog eens toelichten?

We passen dit stramien toe in de meeste van onze stadsontwikkelingsgsprojecten. Naast de woningen (huizen én appartementen) tegen marktprijzen, willen we in het aanbod 20% sociale huurwoningen en 20% budgetwoningen. De budgetwoningen bij Tondelier verkopen we met 20% korting op de marktprijs. Veel mensen komen trouwens voor die korting in aanmerking. Je kan dit gemakkelijk uittesten op www.budgetwoningen.gent. We proberen op die manier wonen in de stad betaalbaarder te maken. De Stad Gent betaalt trouwens extra om ook de sociale woningen en de budgetwoningen volgens de passiefnorm te laten bouwen.

Welk soort buurt wordt deze nieuwe wijk naar uw gevoel?

Een groene buurt dichtbij het historische centrum, die nauw aansluit bij de bestaande stad eromheen. Het Rabotpark (5,5 ha) en het toekomstige Tondelierpark (1,8 ha) zijn voor iedereen toegankelijk, ook de bewoners van de omliggende wijken zijn hier uiteraard zeer welkom.

Tondelier zal 530 woningen tellen, van verschillende types, groottes en prijsklassen. Hier komen 1000 à 1500 mensen wonen, een boeiende sociale mix. Die nieuwe inwoners zullen hier school lopen, eten, drinken, sporten, genieten. Hun fiets moet worden hersteld, ze geven een feestje, ze hebben medische zorg nodig, ze willen hun appartement herinrichten. We maken ons sterk dat ze de lokale economie hier een flinke duw zullen geven en dat dit de ruime buurt ten goede zal komen.