Chat with us, powered by LiveChat

Efficiënter Verhuren door Corona

20/05/2020 18:21:19
urbis te huur
Hannelore doet de verhuringen van onze panden die we in beheer hebben bij de rentmeester. Na 2 weken "Corona-verhuren" merkt ze dat bezoeken nu vlotter lopen dan vroeger.

VERHURINGEN KUNNEN DANKZIJ CORONA VANAF NU EFFICIËNTER

 

U las het ongetwijfeld al in de krant. Reservaties voor een bezoek aan panden "te koop" en "te huur" bij makelaars overstelpten de agenda van onze collega’s de voorbije 2 weken.

Opvallend was de stormloop bij de verhuringen. Het was alsof mensen klaar zaten te wachten tot het startsein voor bezoeken werd gegeven, met hun anti-corona-kit in de hand.

 

Bezoeken organiseren

 

Hannelore, onze carrièretijgerin van de verhuring, vertelde hoe haar planning feilloos moest verlopen zodat er telkens maximaal 1 koppel in het pand aanwezig was. 

“ik geef vooraf een duidelijke en transparante uitleg aan de geïnteresseerden zodat ze goed geïnformeerd zijn en onnodige bezoeken vermeden worden.”  

Gewapend met mondmaskers, handschoenen en desinfecterende gel ging ze vorige week van start. Tot ieders verbazing blijken die noodzakelijke accessoires wat overbodig. Deze week deelde Hannelore slechts 1 mondmasker uit aangezien elke kandidaat zijn eigen mondmasker meebrengt. “De kandidaten waren zelf heel goed op de hoogte van hoe zo’n bezoek moet verlopen. Ik vermoed dat het duidelijke en massaal gedeelde filmpje van het BIV (BeroepsInstituut van Vastgoedmakelaars) daar ook voor iets tussen zit”

 

Het belang van een terras

 

Waar een terras of buitenruimte voordien in steden als Gent of Antwerpen geen issue was, is dit nu wel van belang. “De vraag wordt letterlijk nog eens gesteld vooraleer de afspraak wordt vastgelegd en bij sommige panden was het ontbreken van buitenruimte een struikelblok. Een pand in Ledeberg dat anders 20 kandidaten zou hebben, heeft er nu slechts 10 bij wijze van spreken. Maar dat het verhuurd zal geraken, is een zekerheid”, zegt Hannelore stellig. 

 

Efficiëntie verhuringen intern en extern

 

Zowel voor makelaar als kandidaat-huurder verloopt alles eigenlijk meer gestructureerd en vlotter dan vroeger. Documenten en info worden vooraf allemaal perfect digitaal doorgegeven zodat beide partijen vooraf precies weten of het pand enerzijds aan de wensen voldoet. De makelaar hoeft anderzijds geen nodeloze bezoeken in te plannen met mensen die eigenlijk al (onbewust) weten dat het toch niks voor hen zal zijn.

Bovendien zijn we bij Urbis volop bezig met de ontwikkeling van een nieuwe website waar ook een online tool om bezoeken vlot in te plannen en te boeken voor verhuringen zal geïntegreerd zijn.