Een huis (ver)kopen: wat is er veranderd in 2022?

26/09/2022 9:45:25

De grootste veranderingen zijn van toepassing op het kopen van huizen. 

  • Als uw huis ouder is dan 2001, dan wordt het in de loop van 2022 verplicht om een asbestattest voor te leggen.  U kan dus als koper dit attest opvragen om aan te tonen dat de woning asbestvrij is. 
  • Een EPC is 10 jaar geldig, er is hier echter een uitzondering op. Vanaf 1 januari 2022 mag het EPC niet ouder zijn dan 2019. Dit komt omdat de inhoud en het label van het EPC in 2019 zijn vernieuwd. Het EPC moet ervoor zorgen dat u als koper weet wat de energiescore van de woning is. 

Maar ook bij het verkopen zijn er veranderingen.

  • Ter compensatie voor het afschaffen van de woonbonus in 2019, voerde de Vlaamse regering een verlaging van de registratierechten door van 7% naar 6%, of van 6% naar 5% bij een energiezuinige woning.
  • In 2024 zal de meeneembaarheid volledig verdwijnen, momenteel zitten we nog in een tussenfase. Wat is meeneembaarheid precies? Dankzij meeneembaarheid is het mogelijk om betaalde registratierechten op uw oude woning, in mindering te brengen bij de aankoop van een nieuw huis, hier staat een maximum op van €13 000. Tot eind 2023 heeft u als koper de keuze, oftewel kiest u 6% registratierechten en een verhoging van de meeneembaarheid, oftewel 3% registratierechten maar dan kan u geen gebruik maken van de meeneembaarheid.
  • Een hypothecaire lening is de lening die u bij een bank aangaat voor het kopen van een onroerend goed. Als u na 1 januari 2022 een hypothecaire lening wilt aangaan, dan zal de bank eerst een schatting van de woning laten uitvoeren. Dit is een belangrijke verandering, want vanaf 2022 zal de bank enkel nog het bedrag uitlenen waarop de woning is geschat en dus niet wat voor de woning is betaald. Stel dat u €350 000 biedt voor een woning, maar de bank schat de woning maar op €300 000, dan kan u maar €300 000 lenen van de bank.


Een tip van Urbis
Door uw woning te verkopen met Urbis zal u alvast niets over het hoofd zien door onze begeleiding in uw (ver)koop. Contacteer ons via 09 233 15 30 of via info@ubris.be.

Urbis Vastgoedgroep